Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria erilaisista taustoista.
Julkaistu: 03.04.2024 13.42

Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria erilaisista taustoista.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me-säätiö https://www.mesaatio.fi/ on kehittänyt kyselyn, joka avulla urheiluseurat voivat mitata ja arvioida sitä, miten seuran toiminta tavoittavuutta eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Vastaamalla kyselyyn autat meitä samalla selvittämään miten toimintamme vaikuttaa lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Kysely avautuu 8.4.

Jääkiekkoliitto tarjoaa tämän kyselymahdollisuuden Jopox-palvelun kautta vain muutamalle kymmenelle seuralle. Syksyn 2023 aikana toteutetuissa pilottihankkeissa kerätyt tulokset olivat vakuuttavia ja auttoivat seuroja ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoajana.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien vastauksia. Kysely noudattaa myös tiukasti tietosuojalakia. Lisätietoja.

Vastaamalla kyselyyn autat seuraa kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

OKK haluaa mahdollistaa tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia harrastajien lähtökohdista riippumatta, sekä tarjota harrastajille turvallinen ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri. Kiitos kun auta seuraa tässä työssä!

Yli 13-vuotiaat vastaavat kyselyyn itse ja alle 13-vuotiaiden osalta huoltaja vastaa harrastajan puolesta. Harrastajamme saavat kutsun vastata kyselyyn suoraan henkilökohtaiselle jäsentililleen Jopoxissa huhtikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen vie vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia. Katso video mistä on kyse:

Me-säätiö vastaa kyselyn lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa OKK:lle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suuri kiitos avustasi!

Sporttista kevättä toivoo,

OKK