Julkaistu: 12.04.2023 10.45

Oulunkylän Kiekko-kerhon sääntömääräinen vuosikokous

Oulunkylän Kiekko-Kerho ry

Kevätkokous

Aika: 25.4.2023 klo 17.30.

Paikka: Malmin jäähallin neuvotteluhuone, 2krs

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja

b) Sihteeri

c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) Ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6. Päätetään tarvittaessa jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kokouksessa esiin tulevat asiat

9. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Hallitus