Oulunkylän Kiekko-KerhoJulkaistu: 18.12.2022 00.00

Mahdolliset sähkökatkot Helsingin kaupungin liikuntapaikoissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala varautuu sähkökatkoihin


Talvikaudella 2022–2023 sähkön saatavuudessa saattaa ilmetä häiriöitä. Kaupunki varautuu tulevaan talveen vähentämällä energiankulutusta muun muassa alentamalla sisälämpötiloja ja optimoimalla ilmanvaihtoa. Varaudumme myös mahdollisiin sähkökatkoksiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteissä ei toteuteta eikä aloiteta asukaskäyttöä tai muuta kaupungin ulkopuolisen tahon toimintaa sähkökatkon aikana.

Tilavaraukset ja -maksut
Varaamosta, kulttuurikeskuksista, nuorisotiloista ja museoista tehdyt tilavaraukset korvataan, jos vuoro peruuntuu sähkökatkon vuoksi. Liikuntapalveluiden peruuntuneista tilavarauksista ei laskuteta sähkökatkon ajalta. Osittain peruuntuneista liikunnan tilavuoroista laskutetaan se osuus, jolloin sähköt ovat olleet päällä.

Sähkökatkon vuoksi keskeytetystä tai käyttämättä jääneestä vuorosta tehdään ilmoitus:

  • Varaamosta tehdyt varaukset: sähkökatkon vuoksi keskeytyneistä tai käyttämättä jääneistä vuoroista ilmoitetaan suoraan siihen toimipisteeseen, johon varaus oli tehty.
  • Nuorisotilojen keskeytyneistä tai käyttämättä jääneistä vuoroista ilmoitetaan suoraan siihen toimipisteeseen, johon varaus oli tehty.
  • Liikunnan keskeytyneistä tai käyttämättä jääneistä vuoroista ilmoitetaan liikuntapaikkavaraukset@hel.fi
  • Museoiden keskeytyneistä tai käyttämättä jääneistä tilavarauksista ilmoitetaan museolle, johon varaus oli tehty.
  • Kulttuurikeskusten tiloista suoraan siihen kulttuurikeskukseen, johon varaus oli tehty. Sähkökatko saattaa alkaa äkillisesti tai hyvin lyhyellä varoitusajalla, eikä siitä silloin pystytä etukäteen ilmoittamaan. Sähköjakeluyhtiöt ja media tiedottavat sähkökatkoista.

Mikäli sähkökatko ilmenee tilavarauksen aikana, tilavaraaja huolehtii että:

  • tilan käyttäjät poistuvat tiloista välittömästi. Huom! pois lukien ohjatussa toiminnassa olevat lapsi- ja erityisryhmät, joista ohjaaja pitää huolta, kunnes huoltaja tulee hakemaan lapsen tai muuhun eritysryhmään kuuluvan asiakkaan.
  • Tiloihin ei jää osallistuvien omaisuutta.
  • Ovet, ikkunat ja vesipisteet suljetaan huolellisesti
  • WC-tiloja ei käytetä, sillä ne eivät ole sähkökatkon vuoksi käytössä.

Sähkökatkon aikana pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota poistumisturvallisuuteen. Tiloissamme ei ole asiakkaiden käyttöön varattuja taskulamppuja. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimipisteissä oleva henkilökunta opastaa asiakkaat turvallisesti ja rauhallisesti ulos rakennuksista. Toimipisteet avataan sähkökatkon jälkeen mahdollisimman pian.

Lisätietoja Helsingin kaupungin varautumisesta energiatilanteeseen hel.fi/energia.

Liikuntapaikkavarausten yhteystiedot:

liikuntapaikkavaraukset@hel.fi
+358 9 310 87800