Joukkueenjohtajan tehtävät

Joukkueenjohtajan rooli

Joukkueenjohtaja on valmentajien, toimihenkilöiden, pelaajien, vanhempien, seuran, yhteistyökumppaneiden ja yleensäkin kaikkien toimintaan kiinteästi liittyvien tahojen luottamushenkilö.

Joukkueenjohtaja on valmentajien ohella joukkueen tärkeä yhteydenpitäjä, sillä hän toimii linkkinä seuran ja joukkueen välillä hallinnollisten ja taloudellisten asioiden hoidossa.

Joukkueenjohtaja edustaa joukkuettaan ja varmistaa että joukkue saa hyödykseen kaikki seuran tarjoamat palvelut. Samoin huolehtii siitä, että joukkue hoitaa omat velvoitteensa seuraa kohtaan.

Joukkueenjohtaja on valmentajan näkökulmasta katsoen tärkeä työskentelykumppani suunniteltaessa ja järjestäessä joukkueen toimintaa, olosuhteita, resursseja ja toiminnan edellytyksiä; alkaen valmentajan tekemän toimintasuunnitelman toteuttamisresursseista.

Valmentajalle on tärkeää, että joukkueenjohtaja takaa hyvän työrauhan ja olosuhteet joukkueentoiminalle.

OSALLISTU AKTIIVISESTI SEURAN JÄRJESTÄMIIN KOKOUKSIIN, PALVEREIHIN JA KOULUTUSTILAISUUKSIIN VARMISTAAKSESI HYVÄ TIEDONKULKU JOUKKUEEN JA SEURAN VÄLILLÄ.

Joukkueenjohtajan tehtävät

 • Joukkueen toiminnan suunnittelu valmentajan kausisuunnitelman pohjalta
 • Joukkueen budjetti ja taloudenhoito
 • Lisenssit, peliluvat, siirrot ja kilpailusäännöt
 • Joukkueen ottelut ja turnaukset
 • Joukkueen tilaisuudet, oheistapahtumat ja virkistystoiminta
 • Oman joukkueen/ikäkauden esillä pitäminen ja markkinointi

Esimerkkejä tehtävistä: Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman sisältöön liittyviä tehtäviä

 • Harjoitukset ja harjoituspaikat sekä niiden varaaminen.
 • Ottelut
 • Turnaukset
 • Leirit
 • Testit
 • Virkistystoiminta
 • Palaverit (esim. pelaaja-/vanhempain-)
 • Hankintojen organisointi.

Esimerkkejä tehtävistä: Edustaminen

 • Joukkueen yhdyshenkilönä toimiminen ja yhteydenpito sidosryhmiin.
 • Yhteistoiminnasta eri tahojen kanssa vastaaminen.
 • Joukkueen edunvalvojana toimiminen.
 • Joukkueen ulkoisesta kuvasta vastaaminen.
 • Koko joukkueen sekä yksittäisen pelaaja edunvalvojana toimiminen.

Esimerkkejä tehtävistä: Yleinen johtaminen

 • Työryhmien perustaminen.
 • Matkanjohtajana toimiminen.
 • Palaveri- ja virkistystoiminnan järjestäminen.
 • Kuunteleminen.
 • Tavoitettavissa oleminen.
 • Kaikkien mukana olevien ohjaaminen tavoitteen mukaiseen toimintaan.
 • Joukkueen sääntöjen noudattamisesta vastaaminen valmentajien tukena.
 • Saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen.
 • Joukkueenjohtajan on oltava pelaajien, muiden toimihenkilöiden vanhempien seuraorganisaation ja yleensäkin kaikkien sidosryhmien tavoitettavissa.

Ennen kilpailukauden alkua

 • Huhti/toukokuussa johtoryhmän palaveri.
 • Vastuut ja roolit.
 • Vanhempainkokous.
 • Toimintasuunnitelma.
 • Talousarvio (budjetti seuraavalle kaudelle).
 • Tukiryhmät (huoltajat, rahastonhoitaja).
 • Joukkueenjohdon valinta( keväällä / syyskokouksessa).
   • kauden vaihtuessa voidaan myös valita ylimenokaudeksi väliaikainen jojo huolehtimaan joukkueen toiminnan jatkumisesta ja syksyn kokous päättää uuden jojon valinnasta.
 • jää- ja salivuorojen varaukset.

Vanhempainpalaverin asioita:

 • Toimintasuunnitelmasta päättäminen.
 • Joukkueen taloudesta päättäminen.
 • Joukkueen pelisääntöjen esitteleminen.
 • Tiedon välittäminen.
 • Joukkueen tavoitteiden selkeyttäminen ja odotuksista puhuminen.
 • Yhteistyö, yhteisen vastuun ja sitoutumisen lisääminen.
 • Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen.
 • Toimihenkilöiden valinta.
 • Seuran ja sen junioritoiminnan organisaatio.
 • Seuratoiminnan lähtökohdat, periaatteet ja tavoitteet.
 • Seuran kilpa -ja harrastetoiminnan painotus.
 • Seuran junioritoiminnan rahoitus.
 • Joukkueen tavoitteet ja säännöt.
 • Joukkueen kausisuunnitelma ja toimintakertomus.
 • Joukkueen talousarvio ja tilinpäätös.
 • Erilaiset käytännön asiat.
 • Ristiriidat ja ongelmat.
 • Vanhempien mielipiteet ja puheenvuorot (vapaa sana), odotukset molemmin puolin.
 • Vanhempien rooli ja mahdollisuudet tukea joukkueen toimintaa.

Ennen kotipelipäivää

 • Jäävuoron varmistaminen.
 • Tuomareiden varaaminen (vähintään viikko ennen peliä).
 • Peliajan ilmoittaminen omalle joukkueelle.
 • Peliajan ilmoittaminen vastustajalle.
 • Ottelusta ilmoittaminen sidosryhmille.
 • Ottelun toimihenkilöiden järjestäminen (kirjuri, kuuluttaja, kellonkäyttäjä, jäähyvahdit yms.).
 • Mahdollisesta otteluajankohdan muutoksesta ilmoittaminen kaikille osapuolille, unohtamatta tuomareita.

Kotipelipäivänä:

 • Pukuhuoneiden varmistaminen.
 • Jäänajonaikataulun järjestäminen.
 • Toimihenkilöiden varmistaminen.
 • Pelissä tarvittavien välineiden hoitaminen (viirit, pöytäkirjan pitämiseen tarvittavat tarvikkeet kuten tietokone, tulostin).
 • Tuomareiden tervehtiminen ja tuomareille ottelun erikoisvaateiden ja olosuhteiden selvittäminen (jäävuoron päättyminen, jäänajo ym).
 • Vierasjoukkueen vastaanottaminen, aikataulusta tiedottaminen, sekä mahdollisesta erikoisjärjestelyistä tiedottaminen, pukukopin osoittaminen sekä muun avun tarjoaminen.
 • Joukkueenkokoonpanon tarkistaminen ja pöytäkirjan allekirjoittaminen.
 • Oman joukkueen kannustaminen (älä puutu valmennukseen!).

Kotipelin jälkeen:

 • Mahdollisten loukkaantuneiden pelaajien jatkohoidon varmistaminen.
 • Tuomareiden, vastustajien ja toimihenkilöiden kiittäminen.
 • Tuomari maksujen maksun hoito (harkkapelit), liitonsarjapelissä tuomarimaksut tulevat liiton kautta seuralle ja sieltä joukkueelle.
 • Pöytäkirjan toimittaminen vastustajalle.
 • Tulospalvelun hoitaminen jollei sähköistä tulospalvelua ole käytössä.
 • Oman joukkueen kannustaminen ja kiittäminen tuloksesta riippumatta.

Ennen vieraspelipäivää:

 • Varmista aikataulu kotijoukkueelta, ellet ole saanut ilmoitusta.
 • Matka-aikataulun laatiminen ja sen tiedottaminen (ajoissa pelipaikalle, lähtöaika, otteluaika, ruokailu, paluuaika).
 • Kuljetusten varaaminen.
 • Mahdollisten ruokailujen ja majoitusten varaaminen.
 • Tarvittavien varustusten järjestäminen.

Vieraspelipäivänä:

 • Varmista että tarvittavat paperit ovat mukana.
 • Matka-aikataulu läpikäyminen kuljettajan kanssa.
 • Matkaan lähtijöiden lukumäärän laskeminen.
 • Matka-aikataulun valvominen.
 • Pukuhuoneen ja otteluaikataulun selvittäminen.
 • Joukkueen kokoonpanon toimittaminen kotijoukkueelle.
 • Kokoonpanon tarkastaminen pöytäkirjasta ennen allekirjoitusta.
 • Joukkueen kannustaminen.

Vieraspelin jälkeen:

 • Loukkaantuneiden pelaajien jatkohoidosta huolehtiminen.
 • Vastustajan kiittäminen.
 • Ottelupöytäkirjan hankkiminen.
 • Pukuhuoneen siisteyden varmistaminen huoltajien kanssa.
 • Tarkista että kaikki ovat kyydissä paluumatkalle.
 • Paluu matkan valvominen.
 • Oman joukkueen kiittäminen.
 • Tarkkaile että kaikilla on kyyti jäähallilta kotiin.
 • Kuljettajan kiittäminen.

Aina peleissä:

 • Ole paikalla hyvissä ajoin (1-1,5h) ennen pelin alkua.
 • Muista pelaajaluettelo, jossa pelaajien nimet ja numerot numerojärjestyksessä.
 • Ei asiaa pukukoppiin pelipalaverin jälkeen.
 • Pelin aikana ole valmis auttamaan ambulanssikuljetuksissa (lisenssit, hetut) älä sitoudu toimitsijatehtäviin (voit toimia toimitsija esimiehenä/luukkuvahtina)

   
Lisää uutisia
Oulunkylän Kiekko-Kerho
«  Lokakuu   »
Kategoriat