5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Varsinaisina jäseninä olevien junioripelaajien osalta voidaan vuosikokouksessa päättää, että jäsenmaksu on porrastettu ns. pelaavien sisarusten määrän mukaan. Porrastuksen suuruuden päättää vuosikokous. Seuran junioripelaajia ovat pelaajat, jotka pelaavat G-A juniorijoukkueissa.

Täyden jäsenmaksun maksaneen alle 15 vuotiaan varsinaisen jäsenen huoltaja voidaan hyväksyä huoltajajäseneksi.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytyksenä seurassa pelaamiselle. Seuran toimihenkilöiden tulee olla seuran jäseniä.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doping-rikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Seuran jäsen sitoutuu kaikessa seuran nimissä tehtävässä toiminnassa eettiseen, tasapuoliseen, syrjimättömään ja tasa-arvoiseen käyttäytymiseen.


Oulunkylän Kiekko-kerho ry:n vuosikokous 25.4.2023 on päättänyt yhdistyksen jäsenmaksuista seuraavaa:

  • Junioripelaaja 10,-/kausi,
  • Aikuispelaaja 30,-/kausi,
  • Juniorijoukkueen toimihenkilö 10,-/kausi.

Ei liittymismaksua.

Oulunkylän Kiekko-Kerho ry

Talttakuja 6

00700 Helsinki

puh/what's up. 044 774 0094

okk@okk.fi

www.okk.fi

FB & IG: Oulunkylän Kiekkokerho

y-tunnus 1008234-5