Oulunkylän Kiekko-Kerho ry:n jäsenyys.

Seuran jäsenellä on oikeus pelata ja harjoitella seuran joukkueissa, edustaa seuraa ja käyttää seuran pelipaitaa. Jäsenellä on vaikuttamismahdollisuus ja äänioikeus seuran virallisissa vuosikokouksissa. Jäsenellä on oikeus toimia seuran toimihenkilönä ja osallistua jäsenille järjestettyihin seuratapahtumiin. Jäsenellä on oikeus ostaa ja käyttää seuran edustusvaatteita.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sekä SJL:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, ja joka tavalla tai toisella on jonkun seuran alaisen joukkueen toiminnassa mukana, joko pelaajana, toimihenkilönä, valmentajana tai alle 15-vuotiaan pelaajan huoltajana. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan doping-rikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle. Seuran jäsen sitoutuu kaikessa seuran nimissä tehtävässä toiminnassa eettiseen, tasapuoliseen, syrjimättömään ja tasa-arvoiseen käyttäytymiseen.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat:

- Pelaajajäseniä, jotka harjoittelevat ja pelaavat OKK:n joukkueissa tai ryhmissä ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun.

- Huoltajajäsenet, joiden alle 15-vuotias lapsi pelaa OKK:n joukkueessa, ja jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen huoltajajäsenen jäsenmaksun.

- Toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat vanhempainkokouksen ehdotuksesta ja seuran hallituksen hyväksyminä OKK:n joukkueissa joukkueenjohtajina tai taloudenhoitajina tai muussa tehtävässä ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun. Toimihenkilöjäseniksi katsotaan myös aikuisjäsenmaksunsa maksaneet hallituksen jäsenet.

- Kunniajäseniä, joiksi seura voi varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksessa.

Lisäksi seuralla voi olla

- Kannattajajäseniä, jotka ovat joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka ovat hyvämaineisia ja suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole seuran kokouksessa läsnäolo-, puhe- tai äänioikeutta. Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan vähintään kotipaikka ja osoite. Nämä säännöt astuvat voimaan heti, kun ne on rekisteröity. Sääntöjen tultua voimaan myös jäsenmääritelmät astuvat voimaan, ja mikäli jäsen ei täytä uusien sääntöjen mukaista varsinaisen jäsenen määritelmää, muuttuu hänen jäsenyytensä automaattisesti kannattajajäsenyydeksi, eikä hänellä ole enää varsinaisen jäsenen velvollisuuksia eikä oikeuksia.

Oulunkylän Kiekko-kerho ry:n vuosikokous 21.5.2024 on päättänyt kaudelle 2024-25 yhdistyksen jäsenmaksuksi 15,00 euroa.

Ei liittymismaksua.

Yhdistyksen säännöt.