Joukkue

Alajoki Jyri
Hokkanen Joni
Husari Lassi
Jääskeläinen Timo
Jääskivi Pekka
Järvi Ville
Kärppä Petri
Kivioja Tuomo
Korhonen Henrikki
Lamberg Miska
Lappalainen Joel
Nevalainen Antti
Nisula Santeri
Peronmaa Kimmo
Siponen Jyri
Veijalainen Niko
Vepsäläinen Ville
Viik Mika
Hokkanen Tero
Höylänen Matti
Päivärinta Mikko

Toimihenkilöt